קבלה ן החזרת אהבה ן כישוף ן יוסף חילש
 
 
על הקבלה: תורת הקבלה מכילה תפיסה קוסמולוגית סדירה וקבועה, שלפיה ההויה כולה, מרום הספירות האלוהיות עד הארץ התחתונה, עשויה כבנין בעל ארבע קומות, וכל שלב ושלב במערכה זו היא בבחינת עולם שלם ומיוחד. ארבעת העולמות הם: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.

יוסף חי איש וחוקר קבלה בעל נסיון רב עם דגש על תחום הזוגיות האהבה והחזרת אהבה
יוסף חי משתמש בחומרים חזקים ויעילים להחזרת אהוב או בעל שברח מסיר ומבטל עין הרע כישופים וקללות ומזל או גורל חסום

קבלה 10 הספירות לפי שמות המלאכים 
 
תורת הנסתר, סתרי תורה שנתקיימו על ידי חבורתו של רבי שמעון בר יוחאי,באמצעות שיחות ניתוח מפורטות שזכר בנו רבי אלעזר, ופורסמו כקונטרסים בספרד של ימי הביניים, ואחר כך כונסו להיות ספר הזוהר הקדוש ליהדות.
ספר זה היה אסור לעיונם של ההמונים עד שנת 1986, שבה הותרו לימודי הקבלה להמונים החפצים בכך.
הזוהר נוגע בכל תחומי החיים כמקור השראתו-התורה. ולכן חכמי הקבלה פיתחו את
סגולותיהם בכיוונים שונים של רפואה, ניבוי עתידות וגורלות ,באמצעות מערכי הבנה גימטריים, הנובעים מתוך השמות והזמנים ובעיקר סביב ההשפעה של הלידה בפרשת שבוע מסויימת של התורה וסתרי פירושיה ביחס לעניין העומד בפני המקובלים לדורותיהם.
כמו כן התפתחו עם הזמן למדני זוהר שפיתחו סגולות רגש וידיעת הרגש עד כדי קשר עם ישויות רוחניות מזמנים עברו. בעזרתם נתנו רפואה והכוונה למי שמעוניין. סגולות מנוסות ובדוקות
כנספח ערכי לספר הזוהר ישנו ספר תיקוני הזוהר, שהוא במהותו הכללית פיענוח של נסתרות ספר יצירה,המיוחס לאברהם אבינו וכאן עיקר תלמודו של הברק.
חכמת ל"ב מה היא ומהיכן?-ע"פ הברק
להחזיר אהבה החזרת אהבה
כישופים מיסטיקה קבליסט
 קבלה מעשית
חכמת ל"ב היא הרבה יותר עתיקה,ומקורה אצל בית מדרשו של אברהם אבינו ואחר כך יעקב-ישראל אבינו,הנכד של בעל ההארה זצ"ל ואבי האומה הישראלית.
חוכמה זו רשומה בקיצור ומיצוי נורא בספר קטן הנקרא "ספר היצירה", המיוחס לאברהם אבינו זצ"ל,אשר היה ידוע בעשיית נפשות בעד אלהי האדם הראשון ונוח - אבותיו הרוחניים.
לאדם הראשון מיוחס ספר קטן, הנקרא "ספר רזיאל המלאך", ואילו לנוח מיוחס ספר קטן הנקרא "ספר הרזים".
על סמך ספרות זו, כנראה, אברהם וחבורתו מפתחים את ברית אברהם, המבוססת על
הבנה של פעולת המוחין בגלל ל"ב נתיבות החכמה- עשר מספרים ועשרים ושתיים אותיות הקודש (סה"כ 32 =ל"ב). ומשם תורת הזיווגים המצויים בשמות של כל אדם, מאז אדם הראשון, ועל פי זיווגים אלה התגשמות של אופי וגורל שונים של כל שם.
ידע זה הביא את אברהם אבינו לתקן את שמו ושם אישתו לעתיד.
תופעה דומה אנו מוצאים אצל בן בירכתו, בכורו, יעקב: כאשר הוא מסתבך עם גורל של נרדף בידי אחיו הוא מתמוטט ויוצא עם שמו החדש "ישראל" וכל גורלו לובש תוכן הרבה יותר מחובר לבירכת אביו יצחק, שהיא מאת ברית אביו
אברהם.
חכמה זו נפתחה בפני הברק וממנה ניתן לקרוא את התוכן הניסתר של זיווגי השמות ולגלות את המעלות ואת החסרונות, ובמקרים מסויימים לתקן את השמות ולהעביר את רוע הגזרה תוך זמן ההתרגלות לשם החדש.
ברכה זו של המקובל ברק כבר די ידועה בישראל, לאחר כמעט 28 שנות עבודה בפועל בקריאת שמות.
למגינת ליבם של רבים, ידע זה חושף את הגורל למעלותיו ולמגרעותיו, ואין דעתו הפרטית של הברק אלא עוזרת להבין את הכתוב ולהוועץ כיצד ניתן לשנות גורל זה.
 קבלה
עקרונות נתינת השם לילד ע"פ הברק
אין טוב לאדם להקרא על שם ערך טבע או חיה או צמח, כי נדבק בו מן הנחיתות של הטבע, שהאדם האלהי הוא עליון ממנו. לכן, חכמי לב הקדומים, יש להם שמות היאים לאדם ואין בהם כל טבע, צמח או חיה.
אין האם נותנת שם לילוד שלה כי היא החתימה אותו בתכונות הזמן, אם רושמים לו זמן הולדת.
האב קורא בשם הילוד תוך שמונה ימי המילה שלו, ושמו הוא מילתו העליונה בנוסף למילתו התחתונה.
אם מסיבה כל שהיא אין האב יכול לקרוא בשם הילוד, מזמינה האם מי מן הגברים שבין מכריה להיות סנדק והוא יקרא לו בשם.
עם התבגרות הילד, והיה ולדעתו יש לו קושי גדול בתחום מתחומי החיים, רשאי הוא להוועץ בחכם לב ולשנות שם על פי בחירתו הבלעדית. חכם הלב פוסל או מאשר שאכן יש בשם החדש שינוי של המטריד.
כך נכון על פי ברכת הבכורות העתיקה, וכל סטיה ממנה מביאה לגורל פגום במידה זו או אחרת, הכל על פי דיני-הנקבה קובעת את ניקבת הזמן, ואילו האב קובע את איכות הדרך בניקבת הזמן
הקבלה, כמו יתר חלקי התורה, עברה בין המקובלים מפה לאוזן. המקובל הראשון היה אברהם אבינו. ב"ספר היצירה", המיוחס לאברהם, כתוב: "כל שלטי גיבורים המפרשים המקובלים גאוני דורות רבים". כלומר, כל הידע הנסתר עבר במשך כ-4000 שנה מפה לאוזן, ועלה על הכתב לראשונה בספר היצירה, ולאחר מכן באמצעות המפרשים הגאונים הגדולים כמו הראב"ד, הרמ"בם, הרב סעדיה גאון, הארי הקדוש ואחרים. 
גם המתמטיקאי הקדום פיתגורס, המציא שיטות ייחודיות לניתוח אסטרולוגי-קבלי, ואמר "מספרים לא רק סופרים אלא גם מספרים", כלומר, דרך המספרים אפשר ללמוד מהי מהות האדם. הידע הנומורולוגי של פיתגורס, וסודות האסטרולוגיה הקבלית של אברהם אבינו, הם שילוב של מזרח ומערב, שיוצר צירוף מרתק. על פי משנתו של אברהם אבינו, הכתובה בספר היצירה, אלוהים השתמש באותיות כדי לברוא את העולם, ועל כן כל מערכת הכוכבים והיקום מושפעים מהאותיות.
סוד האותיות:
עשרים ושתיים האותיות העבריות נחלקות לשלוש קבוצות: 
הקבוצה הראשונה כוללת את האותיות אמ"ש, והיא שולטת על שלושת היסודות העיקריים: אש, מים ואוויר. האותיות גם שולטות על שלושת כוכבי הלכת: אוראנוס, נפטון ופלוטו.
קבוצת האותיות השנייה כוללת 7 אותיות כפולות: בג"ד - כפר"ת, ששולטות על שבעה כוכבים: שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, ולבנה.
קבוצות האותיות השלישית כוללת את שאר האותיות הפשוטות, ששולטות על שניים-עשר המזלות ושניים-עשר החודשים העבריים. כל אות שולטת על כוכב, כוכב שולט על מזל, ומזל שולט על חודש עברי. כל מזל מתנהג ב"שתי לשונות", טובה ורעה, דהיינו בכל מזל יש תכונות טובות ורעות, והמטרה היא לאזן ביניהם.
הפקה של הטוב תשפיע על משיכה של אנרגיה חיובית, היות שהוצאת אנרגיה דומה תגרום לפעולה דומה: דומה מושך דומה.
באהבה.
ר' יהודה ליב הלוי אשלג המכונה גם "בעל הסולם" (1885 - 1954) פיתח שיטה חדשה ללימוד קבלה מיוסדת על קבלת האר"י ז"ל.
הקבלה
החידוש  בפעולתו הרוחנית של בעל הסולם, היא סלילת דרך רוחנית (סולם רוחני) המאפשרת לכל אדם הרוצה מאד, להתקדם במדרגות הרוחניות. דבר, שבעבר אפשרי היה רק ליחידי סגולה, והתאפשר רק בדורנו המכונה דור אחרון. הסיבות לכך מפורטות בכתבי בעל הסולם.
האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל בנו הבכור של בעל הסולם וממשיך דרכו ושיטתו הרוחנית לאחר פטירתו.  הוא השאיר אחריו הקלטות של שיעורי הקבלה שלימד במשך תקופה של עשר שנות חיו האחרונות, שהן, כנראה, הקלטות של מקובל בעל השגה רוחנית, הגבוהה ביותר, שהקליט שיעורים בסדירות אי פעם.
ההתקדמות הרוחנית נעשית בדרך של ניסיון להדבק בהשגותיו של הרב (שכלו הרוחני והרגשותיו) ואיננה בעיקרה לימוד של מידע ואינפורמציה. לכן, רק מקובל שהשיג מדרגות רוחניות ומסייע לאחרים לעלות בעקבותיו בסולם הרוחני יכול לסייע בצורה ממשית בהתקדמות רוחנית לתלמיד.
בעלי השגה רוחנית גבוהה מאד, במיוחד כאלה שזכו לגמר תיקונם הפרטי (דוגמת בעל הסולם והאדמו"ר ברוך), הכינו אפשרויות רבות לסייע לתלמיד בדרכו הרוחנית. לכן קריאה מספריהם והקשבה לשיעוריהם יש בה סגולה מיוחדת להתקדמות בדרך נכונה מהירה ועם מעט תקלות. ואף על פי שהם אולי פחות מובנים ל"שכל", הרי הם ממלאים את ה"נשמה" בצורה נכונה טובה ושלמה יותר. 
האתר "קבלה מהמקור"  נועד לספק משענת ומצפן רוחניים ללומד קבלה, הלומד בכל קבוצה או חוג שהם. על ידי שינסה להדבק בכתבי בעל הסולם ובשיעורי האדמו"ר ברוך אשלג יקבל תמיכה רוחנית גדולה, שגם תשמור עליו בדרך הנכונה. 
באתר זה מאות שעות הקלטה של שיעורים שנתן האדמו"ר ברוך אשלג לתלמידיו. וכן כמעט כל כתבי בעל הסולם והאדמו"ר ברוך, שיצאו לאור, ואפילו שירים ותמונות.
למחפש קבלה על הדרך היותר אמיתית וישרה למטרה הרוחנית, קיים ערך רב ליגיעה המושקעת בניסיון להתחבר, באמצעות הלימוד וההקשבה, למקור רוחני עצום זה.  
 
מרגישים שיש עליכם עין הרע? רוצים לבדוק האם מישהו עשה לכם עין רעה? יש כלפיכם קנאה? משהו מעכב אתכם ללא סיבה?

לכולם מגיע להיות מאושרים!
 גם לך מגיע לקבל תשובות וליווי רוחני בכל בעיה / דילמה מיועץ וותיק, מנוסה עם המלצות שנבחרו בקפידה בשיחה אישית, נינוחה ופתוחה באופן מיידי וללא עיכובים.
 
יש לך שאלה ספציפית שהיית רוצה לקבל עליה תשובה? יעוץ רוחני יכול לתת את התשובה בכל נושא: אהבה, עתיד, זוגיות, עבודה, קריירה, שותפויות עיסקיות, רכישת נכס, תקישור עם אנשים מהעבר, גלגול נשמות וכמובן בעזרת תיקשור ניתן לענות גם על שאלות שמסקרנות אותך כמו: האם אתם מתאימים? מה צופה העתיד? האם פרק ב' בחיי יצליח? מתי צפוי השינוי? מה יהיה בזוגיות? מתי תגיע אהבה?  מה לעשות כדי להצליח יותר? איך להתקדם בעבודה? ועוד ועוד ועוד...
 
יעוץ לפני קבלת החלטה או שחרור מתח, מועקה, מצוקה והבנת המצב העכשווי וכיצד יכולים לצאת ממנו לדרך נכונה יותר שתוביל אותנו ליצירת מציאות טובה יותר יכולה להיות באמצעות עיצה קטנה אחת, טיפ ודיעה שמכניסה כל הבעיות למסגרת מובנית, שאפשר להתמודד עימה.
 
פעמים רבות אנחנו נוטים "לשמור בבטן" את הצרות, המועקות, הדילמות, הדאגות, החרדות לאנשים הקרובים והאהובים שלנו - זהו לא מצב טוב לגוף - והגוף לעיתים מגיב בצורה של כאבים, לחץ דם, כאבים שונים, שינה לא רציפה, עייפות, מחסור בשמחת חיים, עצבנות, קוצר רוח ועוד.
  מתקשרים - 0509609554
 ומתחילים את השינוי
אלפי אנשים שהתנסו ואהבו...
 קבלה מעשית,פתיחה בקבלה
גורלות ע"פ הקבלה
פתרון בעיות פרנסה...זוגיות...אהבה
מיסטיקה  הסרת עין הרע
הסרת כישופים
מהו מזל?...ומהו גורל
השתלשלות נפש האדם
הסוד היהודי
סודות האותיות והמספרים
סוד האותיות בשמו של האדם

 

logo בניית אתרים